Par kompāniju

Valde
Aivars Belousovs
Projektu menedžeris


Ivans Kirilovs
Galvenais būvinženieris


Kompānija „AI ENGENEERING”-tā ir radoša savienība no labākajiem speciālistiem arhitektūras, būvkonstrukciju, inženierapgādes tīklu un ceļu projektēšanas jomās.
Mūsu kompānija sniedz klientiem optimālas iespējas panākt to iecerēto mērķu realizāciju.
Augsts kvalitātes līmenis projektu dokumentācijas izstrādē, mūsdienīgs aprīkojums, kvalificēti speciālisti ar pieredzi ļauj saņemt kvalitatīvu projektu (t. sk. to izmaksu) dokumentāciju samazinātos termiņos.
Kompānija „AI ENGENEERING” realizē projektēšanu:
Daudzstāvu ēkas un būves, viesnīcas:
Dažādas ietilpības un kategoriju viesnīcu projektēšana;
Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu projektēšana dažādiem tirgus cenu segmentiem;
Kompleksā projektēšana kotedžu ciematiem ar attīstītu infrastruktūru.
Administratīvās ēkas:
Izglītības iestāžu projektēšana ( pirmsskolas izglītības iestādes, skolas u.c.);
Biroju un daudzfunkcionālo kompleksu projektēšana ar dažādu stāvu skaitu un izmantošanas mēŗki;
Spora būvju un ēku projektēšana (stadioni, peldbaseini, u.c.)
Masu izklaides ēku un būvju (teātri, kinoteātri, koncertzāles u.t.t.) projektēšana;
Tirdzniecības centru projektēšana (tirdzniecības centri, universālveikali)
Rūpnieciskā projektēšana:
Noliktavu ēku un kompleksu projektēšana (termināli, noliktavas, loģistikas centri u.c.)
Ražošanas ēku un būvju projektēšana ar dažādu ražošanas specifiku.
Dažas no „AI ENGINEERING”darbības īpatnībām:
1. Visu projektēšanas stadiju izstrāde-no skicēm līdz darba dokumentācijai, atsevišķi un kopā ar citām projektētāju kompānijām un inženieriem.
2. Tiek veikta kopēja sadarbība projektu dokumentācijas adaptācijai ar Vācijas, Zviedrijas, Krievijas kompānijām.
Visi mūsu risinājumi virzīti ilgtermiņa sadarbības perspektīvai. Mēs esam pārliecināti savās iespējās, un pilnā apjomā izpildām uzņemtās saistības. Mēs vēlamies kļūt mūsu pasūtītāju labākie projektētāji, ar kuriem viegli un patīkami strādāt!
Ar vislabākajiem novēlējumiem
Kompānijas „AI ENGENEERING” vadība